Muziektherapie
Muziektherapie is een therapie waarin muziek, in al zijn facetten, de kern vormt. Het is is een non-verbale of pre-verbale psychotherapie: in plaats van het spreken, staat musiceren, improviseren en luisteren naar muziek centraal. Hierbij zijn vooral jouw ervaring, gevoel en beleving belangrijk. Er wordt muzikaal vorm gegeven aan jouw innerlijke wereld via het vrije improvisatiespel en het luisteren naar muziek. Indien mogelijk, zoeken we verder naar de betekenis in de gesproken taal: wat voel je bij het musiceren/luisteren of wat vertelt de muziek over jou bijvoorbeeld?

Muziek, in de breedste zin van het woord, is de bron, het vertrekpunt om ruimte te maken voor wat je innerlijk bezig houdt en hiervoor vorm, een muzikale vorm, te vinden.

praktijk instrumenten Hilde Nash
IMG_2190
Voor wie is het?
Muziektherapie kan zinvol zijn voor iedereen. Muzikale voorkennis is niet nodig, het is geen ‘muziekles’. Het kan een ondersteunende en betekenisvolle therapievorm zijn voor volwassenen, jongeren en kinderen. Individueel of in kleine groep. Muziektherapie kan naast of los van een verbale psychotherapie verdiepend en verruimend werken. Het kan bijvoorbeeld helpen om meer tot communicatie te komen  of om meer rust te ervaren of om stil te staan bij diepere levensvragen op een non-verbale manier. Het kan een manier zijn om aan de slag te gaan met thema’s waar je tegenaan loopt in je leven.
Wie is de therapeut?
Aan het LUCA , School of Arts, campus Lemmens te Leuven heb ik de master muziektherapie gestudeerd (2000). In Antwerpen volgde ik later bij AcSenT de theateropleiding.

Mijn stem is mijn meest dierbare instrument, piano mijn meest vertrouwde. Daarnaast speel ik gitaar, cello, slagwerk en blokfluit. Binnen het (bijzonder) onderwijs en in de sociale sector heb ik reeds met veel verschillende mensen, jong en oud, met uiteenlopende problematieken kunnen werken.

Ik ben lid van de BMT, de beroepsvereniging voor muziektherapie. Zij zorgt mee voor de professionele omkadering en ondersteuning van muziektherapeuten in België en Europa.

Hilde Nash
praktijk instrumenten Hilde N
Workshops/Bijscholing
Graag geef ik ook workshops of bijscholing over:

-Muziek beleving

-Creatief musiceren

-Samen zingen

-Muziek in ons taalgebruik

-Meditatief musiceren

-Improvisatie-technieken

Dit zijn enkele mogelijke onderwerpen.

Dit kan in kleine groep of individueel. Het kan bijvoorbeeld een eerste kennismaking zijn met de mogelijkheden die muziektherapie kan aanreiken.

There is nothing to say about music

and yet there is

Words you can’t think about

only say from deep

from somewhere beyond time and space

beyond our limited conscious world

image (2)
Ik zing

mijn eigen lied

zoekend

in de ruimte

met mijn adem

mijn kleurige taal

niemand

die kan zeggen hoe

toch is het er al

soms

kan ik het horen

ergens

aan de binnenkant

De groepspraktijk Anker is gelegen aan de Vredebaan 55, 2640 Mortsel, Antwerpen.
© Copyright Hilde Nash